TILL DIG SOM BOR NÄRA E22

 

 

Hej!

Jag tror att vi alla kan vara överens om att E22 påverkar miljön och möjligheterna att utveckla östra Lund på ett negativt sätt. Motorvägen är en bullrande barriär som påverkar de kringboende men även försämrar möjligheterna till naturliga förflyttningar för alla i östra Lund. Detta vill vi i FörNyaLund göra något åt.

ÖVERDÄCKNING ÄR MÖJLIG. I egenskap av ordförande i Tekniska nämnden har jag deltagit i den omfattande studie kommunen låtit genomföra avseende möjligheterna att täcka över motorvägen. Glädjande nog visar det sig att detta är fullt möjligt men tyvärr också väldigt dyrt. FörNyaLund har gjort sig kända för att hålla hårt i kommunens plånbok och kritiska till stora och dyra byggprojekt såsom spårvägen, avloppstunneln till Malmö och Hedda Andersson-gymnasiet. När det gäller övertäckning av E22 har vi dock en annan syn.

LÅNGSIKTIG NYTTA. Till skillnad från många andra stora infrastrukturprojekt vet vi med säkerhet att detta kommer att göra nytta under lång tid. Vi är övertygade om att E22 kommer att fortsätta vara en viktig trafikled även om vi inte vet så mycket om hur bilar, bussar och lastbilar kommer att se ut i framtiden. En överdäckning kommer att vara till nytta och glädje för många generationer framöver.

HANTERBAR KOSTNAD. Konsulterna har beräknat kostnaden till 1 600 mkr och värdet på den nya marken på övertäckningen till 200 mkr. Nettokostnaden blir således 1 400 mkr. För att sätta detta i ett perspektiv är det mindre än den samlade investeringen för spårvägsprojektet.

SÄTT IGÅNG! FörNyaLund vill att övertäckningen av E22 blir av så snart som möjligt. Vägen dit går genom fördjupade utredningar och förhandlingar med Trafikverket som kan komma att stå för en del av investeringen. Sedan krävs naturligtvis också en politisk majoritet.

Vi tycker detta är ett angeläget projekt speciellt för alla dem som bor i närheten av motorvägen.

Gå gärna in på www.fornyalund.se och se hela vårt valprogram.

Vi hoppas på din röst i valet!

Hälsningar

Jan Annerstedt Kommunalråd