SPÄNNANDE MEDLEMSMÖTE

På måndagskvällen höll agronomie doktor Anders Larsson ett mycket uppskattat föredrag om stadsbyggnad i relation till åkermark på FörNyaLunds medlemsmöte. Föredraget bjöd på många ”aha-upplevelser. En var att Atlanta upptar 25 gånger större yta än Barcelona trots att städerna har ungefär lika många invånare. En annan var att Sverige har mest asfalterad yta per capita.

Anders bekräftade det vi i FörNyaLund alltid hävdat nämligen att skyddet av åkermarken inte legitimerar bygget av höghus. En stad med höghus rymmer inte fler människor än en stad med traditionell bebyggelse om man samtidigt vill en attraktiv miljö. Anders visade också Hongkong med sin extrema höghusbebyggelse. Här bor mer än 7 miljoner människor på en yta mindre än Hässleholms kommun. Denna miljö är allt annat än attraktiv.

Efter föredraget följde i vanlig ordning en skur av frågor från publiken vilket gav upphov till intressanta diskussioner.

LUND BÖR TÄNKA OM

Jag är säker på att om kommunstyrelsen fick en förmiddag med Anders så skulle många ledamöter få sig en rejäl tankeställare kring hur Lund utvecklas. Kanske, kanske skulle till och med någon tänka om när det gäller skyskraporna på Brunnshög…

Börje Hed

Ordförande FörNyaLund, ledamot i Kommunfullmäktige

Foto: Hotad åkermark utanför Nova Lund.

EN REFLEKTION

Anders Larsson är verkligen en ögonöppnare för hur illa beställt det är med skyddet av den bästa åkerjorden i Sverige. Vi asfalterar den och gör den obrukbar för kommande generationer. Själv var jag lyckligt ovetande om detta faktum när jag gick med i FörNyaLund. Det tror jag att det största flertalet av Sveriges befolkning är. Här behövs en stor och snabb folkbildningsinsats.

Ann Tångmark

vice ordförande FörNyaLund och 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden, Kommunfullmäktige