SOLPANELER OCH ”MULTI-STORY INDUSTRIAL WAREHOUSES” – VAD INNEBÄR DET FÖR LUND?

Alnarpsforskaren Anders Larssons föreläsning på FNL:s senaste medlemsmöte – redan omvittnad som en ”ögonöppnare”- handlade också om energifrågor i relation till stadsbyggnad. Det sätt som vi breder ut våra städer och tätorter är förkastligt för miljön och energiförbrukningen. I Lund förstärks detta faktum av att staden är omgiven av världens bästa åkermark.

EXPANDERA UTAN ATT EXPLOATERA VÄRDEFULL ÅKERMARK

Anders Larsson visade på ett alternativ för att kunna utveckla handelsområden som Nova Lund utan att ta mer mark i anspråk, så kallade ”multi-story industrial warehouses”. Genom att bygga på höjden och inkludera parkering och logistikareor i byggnaderna blir markutnyttjandet optimalt.

Så gör man i många städer utanför Sverige där marken är begränsad och för Lund är det en möjlighet att expandera utan att exploatera värdefull åkermark. Ett smart exempel på hur redan hårdgjord mark kan användas för energiproduktion är att lägga solceller som tak över befintliga parkeringar. Det har man gjort på Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

KOMMUNEN BÖR VARA FÖREDÖME

Solpaneler är inte så vanliga i Lund, än så länge. Det finns många stora tak som skulle lämpa sig väl för energiproduktion. Här borde kommunen gå före och visa vägen genom en storsatsning på solpaneler på kommunala tak.

Visste ni förresten att köpcentret Nova Lund är försett med 22 solpaneler sedan 2010? Som första köpcenter i Sverige! Nova Lunds nya ägare, Skandia fastigheter, utlovar både fler solpaneler och laddstolpar i en intervju i Sydsvenskan i november förra året. Vi väntar med spänning!

FNL VILL ÖKA TAKTEN I KLIMATARBETET

I valet 2022 hade FörNyaLund som enda parti det konkreta valbudskapet att avsätta 1% av kommunens skatteintäkter för att öka takten i kommunens klimatarbete. Låt oss pröva detta!

Inger Lövkrona och Ann Tångmark

Foto: Solpaneler på sjukhusets parkering i Skara. Ett bra föredöme för Lund.