Skrota omedelbart planerna på ett kongresscenter

I kväll ska Byggnadsnämnden ta ställning till arkitektförslagen som exploatören Skanska har presenterat. Utsedd vinnare är ”Hybrid”. Det presenterade förslaget är inte acceptabelt med hänsyn till att:
• De föreslagna byggvolymen på ett brutalt sätt avviker från kringliggande bebyggelsens skala och den lundensiska byggnadstraditionen.
• Den föreslagna byggnadsvolymen kränker såväl Klosterkyrkans som fd Tingsrättens integritet.
• Parken i områdets södra del exploateras för bebyggelse.
• Den fd Tingsrättens äldre del bevaras bara till vissa delar
.
Slutsatsen blir att det är omöjligt att etablera ett mötesforum (inkluderande hotell) med den önskade omfattningen på den aktuella platsen. Därför yrkar vi:
att ärendet återremitteras med uppdraget att avskriva detsamma

FörNyaLund kan också konstatera att de ekonomiska förutsättningarna att driva ett kongresscenter är nattsvarta med hänsyn till konkurrensen från liknande anläggningar i Malmö och Helsingborg samt den anläggning som beslutats uppföras på Brunnshög (”The Loop”). Denna fråga kommer vi att initiera i kommunstyrelsen då denna är ”beställare” av ett mötesforum.

Börje Hed, vice ordförande Byggnadsnämnden

Ann Tångmark, ersättare i Byggnadsnämnden