Utveckla och skydda den bästa jorden

Lund befinner sig mitt upp i ett expansivt skede och bostadsbyggandet är mer omfattande än på mycket länge. I Lunds kommun är stora områden av landets bästa åkerjord på väg att exploateras. Vi är bekymrade över innehållet i den kommande Översiktsplanen. Vi vill att Lund växer i relativt långsamt takt – med ansvar och med hänsyn till Den Bästa Jorden.

Vi är starkt emot den pågående oöverlagda urbaniseringen och vi är för en grönare samhällsutveckling. Det måste finnas långsiktig planering som bidrar till att utveckla ett mera hållbart samhälle. Risken är stor att Den Bästa Jorden koloniseras av byggare och andra exploatörer utan tanke på kommande generationers behov av mat och god hushållning.

NEJ till exploatering av den allra bästa åkermarken

Lund har en stor andel högklassig åkermark av Europas bästa kvalitet (Klass 8-10). Att bygga ett allt större Stångby på denna mark är helt oacceptabelt. Vi vill ha ett moratorium under fem år för byggnation på denna och annan högproduktiv mark.

JA till förnuftig förtätning av tätorterna

Lund och de östra centralorterna behöver förtätas, men detta måste ske med känsla och förnuft så att inte våra livschanser begränsas. En balanserad och genomtänkt markanvändning är avgörande för Lunds och Skånes attraktionskraft och för att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Lunds forcerade urbanisering får inte innebära att vi förlorar biologisk mångfald och möjligheterna att äta närodlade jordbruksprodukter och därmed en mera hållbar livsmedelsproduktion.

JA till att utveckla de östra centralorterna till attraktiva småstäder

Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och övriga mindre samhällen i Lunds kommun kan göras mycket mera attraktiva för de som vill bo i villa med trädgård eller bara närmare naturen. Här finns redan tomter som inte ligger på högproduktiv åkermark. Centrum i Dalby respektive Södra Sandby behöver utvecklas med service och fritidsverksamhet. Möjligheter att etablera ett mera varierat näringsliv, inklusive småföretagande, bör på alla sätt underlättas. Här kan kommunen göra stor skillnad.