Lund har ordet, bilden, musiken

Lund har länge varit tillväxtplats för kreativa människor inom olika områden, men för att behålla och locka till sig driftiga människor krävs utrymme och villkor att skapa och leva i.

I dagens Lund råder en kulturell syrebrist. Detta innebär att Lund med åren blivit en tråkigare stad att bo i, men i farans riktning ligger också att innovativa och skapande människor inte finner Lund intressant att bo i. Beslut som fattas nu avgör om Lund skall bli en sovstad till Malmö eller ej.

JA till Stadshallen som litteraturhus och konstmuseum

Lund har alla förutsättningar att bli Ordets stad med sina många författare, förlag och med sin författarskola. Ge dessa verksamheter stort utrymme i Stadshallen med möjligheter att förnyas och utvecklas. Stadshallen ska även få möjlighet att utvecklas som mindre musikscen.

Låt Stadshallen fungera som Lunds konstmuseum. Verk av Lunds konstnärer har donerats till Malmö för att det inte funnits någon plats att visa dem i Lund. Bara rester av Lunds högkvalitativa konst finns kvar i Stadshallen. Dessa verk kan ändå utgöra grundplåten i ett konstmuseum som lånar tillbaka lundakonstnärernas verk.

NEJ till att plottra bort Stadshallen

Det behövs en kulturell aktör som samlande kraft och motor så att Stadshallen inte plottras bort av vaga intentioner och brist på kreativt tänkande.

JA till Lunds Konserthall

Lund har 124 körer, en kammarorkester, massor av band och inte minst många musikintresserade medborgare. Men Lund har ingen musikscen värd namnet. Lund behöver en konsertlokal med tillräckligt utrymme för konserter i större skala. En förstudie bör göras för att undersöka om det finns underlag för en konserthall.

JA till mera filmkonst i Lund

Biografen Kino erbjuder Lundaborna ett stort och varierat utbud av filmer från nästan hela världen. Den drivs av frivilliga krafter och är en viktig kulturell tillgång med en stor publik i alla åldrar. Lunds kommun bör stödja och möjliggöra Kinos utbyggnad.

JA till att kultur- och fritidsnämnden åter blir två separata nämnder

I en kommunal dubbelnämnd kan kulturverksamheter ha svårt att hävda sig. Vi tror idrotts- och fritidsfrågor bäst löses i egen nämnd. Det gäller givetvis också kulturverksamheter.