Handelsplats och gemensamt rum

En stad är en mötesplats och en handelsplats. Nya tider har kommit med nya utmaningar och det krävs ett kommunalt engagemang för att Lunds skall behålla sin attraktivitet. Som kommun måste man samverka och underlätta för handlarna, man måste värna en stadsmiljö som är behaglig att vara i och lösa praktiska problem som är hinder.

Lunds kommun skall ha en tjänsteman med ansvar för handelsfrågor, så att näringsidkare vet var man vänder sig till, och som också har ett utvecklingsansvar

Låt konstnärer skapa lekvänliga skulpturer att placera ut längs handelsstråk för att underlätta för barnfamiljer att handla i centrum

Glastak mellan Saluhallen och SFbiografen ger möjlighet torghandlare att stå under Saluhallens öppettider och knyta samman dessa verksamheter.

Ett samlat grepp måste tas över kommunikationerna så att det på ett smidigt sätt är lätt att ta sig in till Lunds centrum. Detta inkluderar allt från parkering i staden och allmänna kommunikationer till de östra delarna.

Lunds kommun måste värna den atmosfär som finns i centrum med ett bevarandeprogram värt namnet och stopp för höga byggnader innanför tullarna.