Hälsa, sport och idrott

Nyckeln till ett gott liv – och till god hälsa – är olika former av fysisk aktivitet. I Lund finns ett mycket stort intresse för att träna regelbundet. Det gäller inte bara i skolan, utan också i anknytning till arbetslivet.

LUGI Motion och flera privata gym växer snabbt och lockar alltfler lundabor till träning. Lunds kommun har många anledningar att stödja intresset för idrott och annan sport som motiverar den enskilde till fysisk aktivitet. Det gäller givetvis också de äldre medborgarna, som ofta har ett stort engagemang och intresse, men kanske har sämre möjligheter.

JA till fler och bättre tillgång till idrottsanläggningar och miljöer för fysisk träning

I takt med bostadsbyggande och nya verksamheter vill vi att Lund blir en kommun som satsar mera än andra på att öka möjligheterna till egen friskvård i form av idrott, sport och annan fysisk aktivitet. Avgifter ska hållas nere och det ska vara lätt att få tillfälle till fysisk aktivitet. Denna del av föreningslivet, ofta präglat av stort intresse och engagemang, behöver gynnas.

JA till långsiktigt och stabilt stöd till idrottsföreningar

Det kommunala stödet till unga och äldre personers bör utformas enkelt och administreras så att det inte belastar verksamheten. Lunds kommun måste erbjuda enkla, digitala lösningar och betala överenskommet stöd och annan ersättning utan onödig fördröjning.

JA till Hälsans Stig i Lund och motsvarande initiativ

Ett exempel på ett prisat initiativ är Hälsans Stig i Lund, som startades av Hjärt- och Lungfonden (idag ett initiativ av Hjärt- och Lungsjukas Förening). Hälsans Stig syftar till regelbundna motionsturer för alla medborgare på märkta stigar eller gator i stadsmiljö. Särskild skyltning och väl upplysta sträckor för vandringen enkel och trygg.

Lund bör fortsätta detta och liknande samarbeten som inkluderar enskilda initiativ och stimulerar regelbunden motion och därmed fysiskt välbefinnande.