Ett tryggt och säkert Lund

På senare år finns tecken på att stadsbilden i Lunds centrum har ändrat karaktär: fler tomma butikslokaler, allmän nedskräpning, öppen försäljning av narkotika, ökning av anmäld skadegörelse i hela Lunds kommun mellan 2016 och 2017, fler anmälda våldsbrott.

Polis och kommun behöver agera mera aktivt och förebyggande. Annars är risken stor för att det uppstår negativa spiraler som i Malmö, Landskrona och Helsingborg.

JA till aktionsprogram mot personrån

Personrånen i Lund mot medborgare i alla åldrar har ökat under de senaste två åren. I samarbete med polisen bör Lunds kommun ta fram ett program med åtgärder för att förhindra personrån.

JA till att alla ska kunna komma säkert hem - även nattetid

Det borde vara självklart att alla personer i Lund ska kunna röra sig fritt, utan oro och rädsla, på alla tider av dygnet. Lund kan bli tryggare genom utformningen av gator och torg, ja hela stadsmiljöns utformning. Det handlar t ex om belysning på gång- och cykelbanor, placering av träd och buskar i centralorten och i samhällena i kommunen. Viktigt att polis och kommun gemensamt förbygger överfall och andra våldsbrott.

NEJ till knarklangning och all annan narkotikaförsäljning i hela Lunds kommun

Nolltolerans mot försäljning av narkotika. Knarkhandeln skapar otrygga och farliga miljöer. Oacceptabelt att polisen överser med öppen knarkhandel mitt i Lunds centrum.

JA till 0-tolerans mot cykelstölder och mindre egendomsbrott

Vi vill öka möjligheterna för alla i Lund att cykla – också med elcykel. Kommunen behöver arrangera mera stöldsäkra och upplysta cykelparkeringar på platser där stöldriskerna är särskilt stora. Lund har visserligen vunnit pris som Sveriges Cykelstad, men då bortser man från att Lund har flest andel cykelstölder och att parkerade cyklar ofta skadas.

JA till att skolorna får resurser att ta hand om elever på glid

De kommunala skolorna bör få resurser att genom breda insatser till tidigt stöd för elever med tecken på sociala problem. Ingen elev, oavsett bakgrund, ska riskera utanförskap.