Det akademiska Lund – studenternas stad

Lund är också en stad för studenter och akademiker. Kommunen står värd för det stora universitetet med sin tekniska högskola, internationella forskningsmiljöer i teknik, naturvetenskap, miljö och juridik. Lund har en stor del av Skånes universitetssjukhus (SUS) med dess betydelse för medicinsk forskning och utbildning.

Med detta följer ett särskilt kommunalt ansvar att stödja och utveckla förutsättningarna för det akademiska Lund. Denna kunskapsrika miljö kan innebära stora fördelar för de flesta Lundabor och för stadens framtida näringsliv.

JA till att bygga fler och mera flexibla bostäder för unga vuxna

Lunds kommun bör medverka till att bostäder byggs av god kvalitet och med större variation i storlek. Många studenter och andra unga vuxna skaffar barn i tidig ålder och har behov av flexibla bostäder.

Ett integrerat bostadspolitiskt program ska göra det lätt för unga akademiker och andra unga vuxna att stanna i Lund, starta familj och söka arbete och bostad.

JA till att utveckla kunskapsstråket från Lundagård till Sölvegatan

”Kunskapsstråket” förbinder universitetets huvudbyggnader i Lundagård och studenternas AF med akademins kanske viktigaste institutioner. Det populära stråket går genom Gamla Lasarettsområdet förbi UB, SOL, LUX, Geocentrum och medicinska fakulteten samt vidare längs Sölvegatan mot LTH och Ideon.

Här behövs förnyelse och förädling av alla arbets- och mötesplatser för studenter och forskare. Men risken är stor att området förtunnas och institutionerna tvingas bort från centrum och ut mot Brunnshög. Fysikerna är inte de enda som protesterar mot planer att flytta flera km ut från centrum.

FörNyaLund vill att forskning och undervisning inte motas bort från ”Kunskapsstråket” till spårvägens hållplatser i områdets utkanter.

JA till att utveckla samarbetet med Lunds Universitet

Låt universitetets tredje uppdrag – att sprida kunskap i samhället – bli en del av det kulturella utbudet i Lund med omnejd. Många föreläsningar av hög kvalitet får alltför liten uppmärksamhet eftersom det förefaller finnas en glasvägg mellan stad och universitet.

Att i samarbete med universitetet bidra till utvecklingen av det akademiska Lund ger de många studenterna möjlighet att bli en del av det lokala samhällslivet.

JA till att behålla universitetets verksamheter nära stadskärnan

Med den pågående utflyttningen av akademiska funktioner från stadsmiljön riskerar Lund att förlora sin unika karaktär av student- och lärdomsstad. Lunds kommun bör överlägga med Lunds universitet, Statens Fastighetsverk och Akademiska Hus i syfte att universitetets behov av lokaler för undervisning, forskning och service leder till förnyelse av stadskärnan och utvecklar Lunds innerstad.