Bekväm, säker och smart trafik

Vi vill göra kollektivtrafiken mycket enklare, bekvämare och säkrare. Tätare turer med mindre elbussar innebär helt nya, fina möjligheter för Lunds medeltida stadskärna. Eldrift med batteri innebär att bussar kan köra inomhus. Bekvämt, när det regnar och blåser.

Idag saknar Lund en framtidsinriktad politik för kollektivtrafiken. Kommunen har överlåtit besluten över stadstrafiken till Skånetrafiken och därefter satsat enorma resurser på en helt onödig spårvägslinje. Skånetrafiken har bestämt att det i Lund bara ska finnas stora, klumpiga fossilbussar som förhindrar positiv centrumutveckling. Vi säger klart Nej till utbyggnad av spårväg i Lund.

JA till tysta och bekväma elbussar som kan köra inomhus på Lund C, sjukhuset och Botulfsplatsen

Man ska inte behöva gå utomhus vid byte från tåg till buss. Botulfsplatsen kan ”glasas in” och bli en attraktiv bytespunkt och bekväm och säker mötesplats.

JA till elcyklar och elbilar som gör staden tillgänglig för alla

Elcyklar har en fantastisk potential och ersätter redan många bil- och bussresor. Kommunen ska underlätta denna utveckling genom bra och säkra cykelparkeringar. I vårt Lund får elbilar bra parkeringsvillkor och fler platser att ladda.

NEJ till dyr och gnisslande spårväg. Inga fler spårvägslinjer

Det finns redan kommunala planer på spårväg över Kung Oskars bro och till Dalby. Detta är dåliga och mycket dyra lösningar som hindrar billigare och bättre kollektivtrafik.

NEJ till fyra järnvägsspår genom Lund

Risken är stor att två nya spår för höghastighetståget byggs i markplan genom Lund. Hus måste rivas och nya barriärer uppstår. Vi anser detta helt oacceptabelt! I sina förhandlingar med Trafikverket bör Lund utesluta detta alternativ.

JA till en helt underjordisk järnväg

Den bästa lösningen är att alla spår och perronger förläggs under jord. Lund blir då en stad utan barriärer och vi slipper stoft och buller. Värdet på marken finansierar en stor del av investeringen. Detta är ett framtidsprojekt för alla lundabor – nuvarande och kommande generationer!

JA till ett nytt och trivsamt Lund C - på Lundabornas villkor

Lund C behöver bli en attraktiv mötesplats som framvisar Lunds goda sidor. Men Jernhusen planerar den nya stationsbyggnaden för handel och kontor. Affärsverksamhet i stationen får inte försämra resten av centrumhandeln. Tullkammaren måste flyttas så att den inte slukas av den nya stationen.

JA till bättre kollektivtrafik mellan de östra tätorterna och Lund

Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp kan bli attraktiva småstäder med sin närhet till Lund. Men bussförbindelserna är alldeles för dåliga och riskerar att bli än sämre om det byggs spårväg. Dalby behöver snabba elbussar med hög turtäthet som går på egen körbana.