Möt FörNyaLunds kandidater inför kommunvalet

Lund kan bättre! Det är den paroll som FörNyaLund arbetar efter. På lördag (2 juni) kl 10.30-14.30 kan du träffa åtta av FörNyaLunds kandidater till Lunds fullmäktige inför valet i september. De finns i Kattesund, centralt i Lund, och de vill gärna lyssna på dina synpunkter på vad som behöver göras för att Lund ska bli bättre och ge den service till Lundaborna som vi alla betalar för att få.