Missvisande bild

Av Sydsvenskans podd får man intrycket att om Lund inte ansluter sig till Sjölunda kommer det att bli byggstopp i Lund. Detta stämmer inte överens med verkligheten. Visserligen närmar sig antalet anslutna personer det antal som nämns i miljötillståndet men verket presterar mycket bra och de faktiska utsläppen ligger klart under de gränsvärden som anges i tillståndet.

Oberoende av alternativ

Oavsett vilken lösning Lunds kommun hade valt, nytt reningsverk i Källby eller avloppstunnel till Sjölundaverket, så måste nuvarande Källbyverk användas under många år tills en ny lösning är på plats. I båda fallen rör det sig om ett tiotal år. Förutsättningarna för stadsutveckling och nybyggnation i Lund är således oberoende av valt alternativ.

Skrämselpropaganda

Sydsvenskans källa är VA Syds styrelseordförande Magdalena Beck (S) som försöker skrämma Lundapolitikerna med syftet att de ska ändra sitt beslut till förmån för en anslutning till Sjölunda. Det är tråkigt att podden inte ger en mer nyanserad bild.

https://www.sydsvenskan.se/2023-08-25/forsoker-malmos-sossar-skramma-lundapolitikerna

https://www.sydsvenskan.se/2023-08-28/sjolunda-blir-mer-an-dubbelt-sa-dyrt