”LUNDADALEN” ISTÄLLET FÖR ALMEDALEN

Istället för att lägga pengar på att resa till Gotland lockar det lokala partiet FörNyaLund intresserade lundabor till diskussion i hemmamiljö. Idag var det dags för ”Lundadalen” i Botulfshörnan på Stadshallen där våra politiker och besökare, varav en del fyrbenta, träffades.

Över kaffe och fikabröd diskuterades många ämnen bland annat sophämtning, funktionshinder, kommunal upphandling och behovet av fler hundrastgårdar eftersom antalet hundar i kommunen ökat kraftigt sedan pandemin. Kul allt byta åsikter i en avslappnad miljö innan vi alla går på sommarledighet. Till hösten ser FörNyaLund fram emot träffarna med lundaborna i olika delar av kommunen!