LÅT STADSORKESTERN KOMMA TILLBAKA TILL STADSHALLEN!

FörNyaLund, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har gjort en första utredning av förutsättningarna för att stadsorkestern ska återvända till stadshallen. Resultaten är glädjande. Den renoverade Stadshallen har nämligen potential att bli en bättre konsertlokal än den gamla om den behovsanpassas litegrann.

I vår skrivelse vill vi att Kultur- och fritidsnämnden beställer en utredning om kostnaderna för att återställa scenen i stadshallens konsertsal så att stadsorkestern kan fortsätta sina konserter där.

Lär mer i vår skrivelse –

eller hela texten här –

Låt stadsorkesterns komma tillbaka till stadshallen

Många musikälskare Lundabor har under flera år tålmodigt fått ta sig ut till Folkparken för att få möjlighet att uppleva Stadsorkesterns högkvalitativa och varierade framförande. Det är och har varit en självklar förväntan att stadsorkestern skall kunna återvända och ha konserter där den hör hemma, det vill säga i Stadshallen och i hjärtat av staden.

Så har emellertid inte blivit fallet. Stadsorkestern har inte kunnat återvända dit de hör hemma, mitt i stadens hjärta – i Stadshallen. Efter ombyggnationen stod det klart att scenen var för liten för stadsorkestern, att de inte längre skulle få ha loger i stadshallen och att tanken är att orkestern ska tvingas fortsätta sin exil i Folkparken.

Detta har lett till många protester och många Lundabor har velat ha tillbaka stadsorkestern till stadshallen. Denna önskan har framförts av Lundabor i ett Lundaförslag av Anna-Karin Wihlborg, Per Persson och Sophia Eberhard från 12 mars 2023. I en skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden 17 april 2023, som ännu inte behandlats i nämnden, yrkar en av Liberalernas tre ledamöter att “uppdra åt kultur- och fritidsnämndens förvaltning att utreda vilka förutsättningar som krävs för att stadsorkestern ska kunna använda stadshallen för sina konserter.”

Miljöpartiet, FörNyaLund och Kristdemokraterna har gjort en första utredning av förutsättningarna för att stadsorkestern ska återvända till stadshallen. Resultaten är glädjande. Den renoverade Stadshallen har nämligen potential att bli en bättre konsertlokal än den gamla om den behovsanpassas litegrann.

På översta våningen i den renoverade stadshallen finns det tomma rum som skulle kunna användas som loger åt orkestern. Idag är dessa rum outnyttjade utrymme som kan rimligen användas för bättre ändamål. Enligt de funktionskrav som har ställt från akustikern som entreprenören skulle uppfylla vid ombyggnationen av salen ska kraven för sinfonietta uppfyllas. Det som skulle behövas är att scenen anpassas så att stadsorkestern får plats på den.

Vi vill därför i dialog med den nuvarande operatören Altitude Meetings, Lundafastigheter och stadsorkestern se över hur konserterna kan fortsätta i Stadshallen. Det första steget blir att Kultur- och fritidsnämnden beställer en enkel utredning av Serviceförvaltningen om kostnaden för att återställa scenen så att orkestern kan spela där igen.

När nu stadsorkestern har sjungit på refrängen i Folkparken ett tag är det dags för nästa vers i orkesterns historia och den ska åter spelas i stadshallen!

Undertecknade yrkar:

Att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa en enkel utredning av Servicenämnden om kostnaderna för att återställa scenen i stadshallens konsertsal så att stadsorkestern kan fortsätta sina konserter där.

Att Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att bistå serviceförvaltningen med sin praktiska fackkunskap i utredningen.

Lund den 29 juni 2023

Gunnar Brådvik (KD)

Ulrika White (MP)

Eva Björn (FNL)