Komedi eller tragedi: Maktspelet i VA-frågan

Avloppsfrågan i Lunds kommun växlar med årstiden. Ena månaden heter den slutliga lösningen avloppstunnel till Malmö, andra månaden är det rör via Lomma, tredje månaden tillbaka till tunnel Lund-Malmö. Ändå handlar VA-frågan om Lunds långsiktiga möjligheter att utvecklas. Tidsperspektivet är minst 50 år, kanske 100 år in i framtiden. Det borde finnas tid och utrymme för kloka överväganden. Lunds VA-verk i Källby fungerar väl – sedan många år. Kapaciteten räcker ännu i många år. Miljötillståndet gäller tills vidare. Men på sikt måste verket moderniseras.

Men Malmö har akuta VA-problem. Malmö vill – kort sagt – att Lund ska vara med och betala för förnyelsen av Malmös VA-verk. Sjölunda måste helt enkelt byggas om så snart som möjligt. Kapaciteten tryter och underhållet blir för dyrt. Avloppsvatten rinner ut i kanalerna mitt i stan, när det regnar kraftigt. En tickande skandal. Sjölunda klarar heller inte av samma reningsgrad som Källby-verket. Akuta tekniska problem har tvingat Malmö att redan nu påbörja Sjölundas ombyggnad.

Korridorpolitik. Lund har dragits in i ett regionalt politiskt maktspel, regisserat av Malmös Andreas Schönström (S) och Magdalena Beck (S). I Lund trixar Rasmus Törnblom (M) och Anders Almgren (S) på Malmös vägnar med olika tekniska lösningar. Det tycks som att S+M ska lyckas få Vänsterpartiet att stödja Malmöalternativet och överge Källby. Liberalerna är splittrade och väljer att inte ha någon åsikt i denna stora fråga.

Det blir dyrt, mycket dyrt. 18,7 miljarder är budgeten för den samlade ombyggnaden av Sjölunda och uppkopplingen av Lund och Lomma. Siffran är från januari 2024. På några år har budgeten stigit med drygt 20%. Osäkerheterna redovisas inte, trots skarpa krav på ekonomisk insyn från bl a FNL. Lund ska acceptera Sjölundas risker och betala minst 22% av alla kostnader i projektet – även de kostnader som kan uppstå i senare skeden. Nyckeln till kostnadsfördelning är fel. Volymen avloppsvatten ska vara utgångspunkt. Då blir Lunds andel av Malmö-verket rättvis – och därmed betydligt lägre.

Malmös problem borde inte vara Lunds. Frågan gäller ytterst vad som är bäst för Lundaborna. De ska betjänas med gott vatten och fungerande avlopp. Sådan infrastruktur är kritisk också för Lunds många företag, för universitetet, sjukhuset och andra institutioner. Då får inte Lunds VA-verksamheter underordnas Malmös redan misskötta Sjölunda-verk.

Alla borde tänka cirkulärt. VA-verket måste fungera hållbart. Vatten i vår del av Skåne är en ändlig resurs. Vi hämtar det mesta från Småland. Renat avloppsvatten ska återanvändas. De bästa tekniska lösningarna för vattenrening är redan prövade i Tyskland, Nederländerna och Spanien. Källbyverket hade kunnat moderniserats med expertis söderifrån.