FNL publicerar ny studie: ”Källbyverket har en framtid”

Under de senaste tre månaderna har vi arbetat hårt i vår Källby-arbetsgrupp på FörNyaLund. Medlemmar i de projektgrupper som tidigare presenterat studier för Källby har intervjuats och vi har gjort två studiebesök till de toppmoderna reningsverken i Simrishamn och Kivik samt ett till det reningsverk som för närvarande byggs i Kristianstad. Målet har varit att samla fakta och underbygga vår argumentation för en uppdatering av Källby.

Resultatet är nu färdigt och presenteras i studien ”Källbyverket har en framtid”. Dokumentet kan laddas ner som pdf här: Källbyverket har en framtid .

Trevlig läsning!

/ Martti Niilekselä

2 vice ordf. (adj) Lunds ägarnämnd VA-Syd

På fotot Börje Hed och Martti Niilekselä