Jan Annerstedt nytt kommunalråd efter Börje Hed

PRESSMEDDELANDE

Det blir Jan Annerstedt som den 1 mars efterträder Börje Hed som kommunalråd för FörNyaLund. Börje Hed, partiets representant i Kvintettsamarbetet och i kommunstyrelsens majoritetsstyre, har avsagt sig uppdraget som kommunalråd med utgången av februari månad.

Det är Börje Heds civila gärning som delägare i ett fastighetsbolag i Växjö som kräver mer av hans arbetstid framöver. Börje Hed fortsätter som ledamot av Lunds kommunfullmäktige och LKF’s styrelse samt som vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Utöver mitt arbete har jag även två barnbarn som jag gärna vill ha lite mer tid att umgås med säger Börje Hed.

Efter en nomineringsprocess föreslår styrelsen i FörNyaLund Jan Annerstedt som nytt kommunalråd. Beslut fattas av kommunfullmäktige på förslag av kommunens valberedning.

– Vi beklagar Börje Heds avsägelse, men är samtidigt glada att han fortsätter sitt engagemang för Lunds förnyelse på viktiga poster i kommunen, säger FörNyaLunds ordförande Ann Tångmark. -Börje Hed är och har varit en stor tillgång för partiet sedan det startade för sex år sedan, fortsätter Ann Tångmark.

– Vi har många duktiga och engagerade medarbetare i FörNyaLund och vi har nu stannat för att föreslå Jan Annerstedt som ersättare till Börje Hed, meddelar Ann Tångmark.

– Jan Annerstedts bakgrund som professor vid Copenhagen Business School är en stor tillgång för Lunds kommun. Jan Annerstedt har också haft ett flertal uppdrag i svenska och utländska stadsutvecklingsprojekt. Han är ordförande i kommunens tekniska nämnd, ett uppdrag han kommer att behålla, säger Ann Tångmark.

– Samarbetet inom den styrande Kvintetten för att utveckla Lund fortsätter oförändrat, understryker Jan Annerstedt. Förhoppningsvis kan samarbetet över partigränserna breddas. Jag ser gärna att insatser för miljö och klimat får ökad uppmärksamhet. Stadsutveckling får inte forceras fram genom stora lån och ökad skuldsättning och inte heller på bekostnad av Sveriges bästa åkermark, säger Annerstedt.

Idrott, sport och motion är ett särskilt ansvarsområde för det blivande kommunalrådet. -Barn, ungdomar och de äldre medborgarna ska ha goda möjligheter att leva hälsosamt i hela vår kommun, säger Annerstedt.

Anm. Porträttbild av Jan Annerstedt (fri bild) kan beställas av fotograf Jan Nordén, tel 046-13 16 48. E-post: fotograf.norden@telia.com

För kontakt

Ann Tångmark
Telefon: 0721-99 83 07
E-post: a.tangmarklundberg@gmail.com

Jan Annerstedt
Telefon: 0707-23 28 00
E-post: jan@annerstedt.com

Börje Hed
Telefon: 0704-19 00 10
E-post: borje.hed@rft.se

Hemsidan: https://fornyalund.se/