INGA IDROTTSANLÄGGNINGAR PÅ LUNDS KOLONITRÄDGÅRDAR

FörNyaLund röstade emot Hemsös markreservationen på Klostergården. Detta betyder inte att vi är emot det idrotts- och forskningscenter som Hemsö vill etablera. Tvärtom menar FNL att Lundaborna kan få många fördelar av en nationell anläggning för idrott och folkhälsa i Lund. Däremot är vi kritiska till just denna markreservation. Den håller inte måttet.

Markreservationen innebär mycket större yta än vad som krävs för idrottsanläggningen. Då ingår nämligen de fina koloni- och odlingsområdena Källby Mölla, Källbytäppan och Klostertäppan. Viktigt, menar vi i FNL, att just dessa stadsnära odlingar finns kvar till mångas glädje och nytta.

FNL’s krav i kommunstyrelsen var att ”markreservationen inte ska omfatta dessa koloni- och odlingsområden”. Majoritet i styrelsen tyckte annorlunda.

Trots majoritetens beslut finns det ett litet hopp inför den fortsatta planeringen. Kommunstyrelsens beslut innebär inte automatiskt att idrottsanläggningen planeras så att koloni- och odlingslotterna absolut måste flyttas. Den fortsatta planeringen kan innebära att idrottsanläggningen placeras, så att den inte inkräktar på koloni- och odlingslotterna.

När markfrågan kommer upp igen, tänker FNL inte acceptera en placering av idrottsanläggningen som tvingar fram flytt av koloni- och odlingslotterna. Vi försvarar stadsodlingens positioner i Lund – nu och för nästa generation kolonister.