HEARING OM KÄLLBY RENINGSVERK

Idag måndag är det dags för ”hearing” angående Lunds framtida avloppsrening och de stora konsekvenser en avloppstunnel till Malmö innebär både för miljö och ekonomi.

Vi i FörNyaLund har försökt reda ut vad som gäller för ett nytt miljötillstånd för Källby och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av de olika alternativen. Vidare har vi försökt bringa klarhet i vad avdelningschefen på länsstyrelsen, menar med sina uttalanden i Sydsvenskan. Det visar sig att det som framgår av Sydsvenskan lätt kan misstolkas.

Inför hearingen har vi också skickat vår sammanfattning ”Sju viktiga saker att komma ihåg – med bilagor som stödjer våra påståenden – till våra politikerkollegor.

Börje Hed
Ordförande FörNyaLund