FörNyaLund om elbilsladdning, kongressanläggning, kolonilotter och tunnel för godståg (informationsfilmer)

Elbilsladdning för alla

Elbilar behövs för att åstadkomma ett fossilfritt samhälle. Många Lundabor har inte garage eller egen parkeringsplats med tillgång till elbilsladdning. Tillsammans med Kraftringen ska kommunen se till att det blir fler laddstolpar längs gator och på parkeringsplatser.

 

Ingen kongressanläggning i centrum vid Gamla Tingsrätten och Klosterkyrkan

Planerna på ett kongresscentrum i anslutning till gamla tingsrätten och helt nära Klosterkyrkan ska inte genomföras. Ett sådant bygge är en katastrof för stadsbilden och ett ekonomiskt högriskprojekt. En eventuell exploatering i området bör dessutom avvakta kommande planer för järnvägen.

 

Fler kolonier och odlingslotter i Lund

FörNyaLund vill att i ett växande Lund ska fler ha möjlighet att närodla i egen regi. Områden med kolonier och odlingslotter är viktiga gröna rum och ska värnas. Odling till husbehov är klimatsmart och hållbart, det uppmuntrar till fysisk aktivitet och främjar gemenskap.

 

Lägg godstågen i tunnel genom Lund

FörNyaLund anser att det inte bör byggas fler spår i markplan från Lund C till station Klostergården eftersom det skulle innebära för stora ingrepp i kulturmiljön. Dessutom skulle den barriär som järnvägen redan utgör förstärkas ytterligare. Den bästa lösningen för tillkommande spår är att bygga en tunnel under stationen. Den kan användas för godståg, vilket skulle eliminera riskerna i samband med transporter av farligt gods.