FörNyaLund och Centern på besök på Österlen VA

 Trots semestertider fortsätter oppositionen sitt arbete för en lokal VA-lösning på Källby och i kommunen. Reningsverken i Kivik och Simrishamn visade sig vara utmärkta exempel för hur man även i en liten kommun kan skapa framtidens VA-lösningar.

Under kunnig ledning av avdelningschef Stefan Blomqvist på Österlen VA fick vi fem FörNyaLundare och två centerpartister se hur man genom rening av avloppsvattnet i Kivik kan skapa en produkt som redan idag kan återanvändas till bevattning eller som råvatten vid framställning av dricksvatten. Samma sak görs på Stengården-verket i Simrishamn fast med en annan metod. En tredje metod används i Sankt Olof och på Österlen VA har man därför en unik möjlighet att jämföra rening med olika processer.

Utvecklingen går alltmer mot att betrakta avloppsvatten som en resurs som man inte ska skicka iväg någon annanstans utan återanvända lokalt, resonerar man på Österlen.

FörNyaLund håller med!

Martti Niilekselä
2:e vice ordförande i Servicenämnden (FNL)