FörNyaLund byter besättning i Kultur-och fritidsnämnden

PRESSMEDDELANDE

christer.hjort@telia.com

Christian Gehrmann och Eva Björn blir från februari FörNyaLunds nya representanter i kommunens Kultur- och fritidsnämnd och efterträder Carl-Gustaf Jönsson som vice ordförande och Maria Nermark som ersättare.

Christian Gehrmann tillträdande vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, är uppvuxen i mellersta Skåne. Han är adjungerad professor i datasäkerhet vid Lunds universitet och har ett stort engagemang för kultur- och idrottsfrågor, bland annat som ledamot av styrelsen för Lars Erik-Larsson-gymnasiet i Lund.
– Jag brinner för barn- och ungdomskulturen. Mina tre barn har alla gått i Kulturskolans musikklasser, berättar Christian Gehrmann.

Eva Björn är blivande ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och har en fil kand i konsthistoria, historia, arkeologi och etnologi vid Lunds universitet. Hon har haft anställningar på Kulturen i Lund och vid Helsingborgs museum.
Under många år var Eva Björn intendent för Linnémuseet i Uppsala, men har återvänt till Lund och bland annat engagerad sig i arbetet för att rädda apoteket Svanen.
– I en stad som Lund är både kultur och kulturarv viktigt att slå vakt om, framhåller Eva Björn.