Fördyrat spårvägsbygge i Lund inte värt att fullfölja

PRESSMEDDELANDE
22 maj 2018

FörNyaLund
Christer Hjort
Tel 070-528 7008
E-post: christer.hjort@telia.com

FörNyaLund: Fördyrat spårvägsbygge i Lund inte värt att fullfölja

Region Skåne meddelar att kostnaderna för spårvägen i Lund ökar kraftigt. Beskedet kom under måndagen från regionens kollektivtrafiknämnd.

-Mycket allvarligt, säger Börje Hed, FörNyaLund, som kommentar till att Region Skåne inte förmår att färdigställa depån för spårvägen i tid.

– Kommunens jättesatsning på nya spår kommer att stå oanvänd under lång tid. Det kostar Lunds skattebetalare drygt 80 000 kr om dagen i form av ränta, avskrivningar och underhåll på spårvägsbygget. Så ser det ut i minst 9 månader, sannolikt ännu längre, enligt Börje Hed.
Börje Hed anser det självklart att kommunen ska kräva tillbaka dessa pengar av regionen. Depån är ju en integrerad del av spårvägsinvesteringen. Utan depå med reparationsmöjligheter – ingen fungerande spårväg.

-Hade kommunen accepterat FörNyaLunds förslag att från början asfaltera mellan spåren hade situationen lätt kunnat lösas med smidigare bussar, säger Börje Hed. Vore denna lösning på plats, så kunde bussarna utnyttja spårvägens hållplatser.

Nu visar det sig också att Regionen underskattat kostnaden för inköp av sju spårvagnar. De kommer att kosta 300 milj kr istället för beräknade 230. Kalkylen vid igångsättningen för drygt ett år sedan har spruckit.

-Spårvägsbygget i Lund är tekniskt komplicerat och uppenbarligen har kompetensen på beställarsidan inte räckt till. Det säger Jan Annerstedt, FörNyaLund, och fortsätter: Vi har flera gånger föreslagit tekniskt väl beprövade elbussar som laddas på kort tid. De är tysta, bekväma och kostnadseffektiva jämfört med spårvagnar. Elbussar av olika storlek är framtiden för städer av Lunds typ och kostar bara en bråkdel av spårväg, säger Annerstedt.

Den stora kostnadsfördyringen har Region Skåne fortfarande framför sig. Årligen kommer driften mm av spårvägen att kosta Region Skåne minst 60 milj. Med moderna, laddningsbara elbussar hade samma kapacitet uppnåtts för bara 20 milj. per år. Mellanskillnaden på 40 milj. innebär en sammanlagd merkostnad på 1 300 miljoner under 33 år. Det är den beräknade livslängden på en spårvagn.

Regionen har allvarliga problem i sin kärnverksamhet – sjukvården – och borde därför tänka mer än en gång på spårvägssystemet i Lund, som inte är värt att fullfölja, anser Annerstedt.

För ytterligare information kontakta:
Tekn. Dr. Börje Hed. Tel 0704-190 010. E-post: borje.hed@rft.se
Prof. Jan Annerstedt, FNL. Tel 0707-232 800. E-post: jan@annerstedt.com