Den största risken är att vara kvar i nuvarande Fritt sök-avtal

DEBATTARTIKEL

På onsdag ska kommunstyrelsen i Lund ta ställning till vårt förslag att omförhandla Fritt sök. De negativa konsekvenserna av avtalets utformning har över åren blivit tydliga. Från Socialdemokraternas och FörNyaLunds sida är det därför inte bara en självklarhet utan en nödvändighet att avtalet behöver förändras och därför sägas upp för omförhandling.

I en debattartikel i Kvällsposten samt i en artikel i Sydsvenskan har vi kunnat ta del av Philip Sandbergs (L), Inga-Kerstin Erikssons (C) och Hedvig Åkessons (KD) kritik mot en uppsägning av Fritt sök.

Artikelförfattarna påstår att vi saknar en plan om vad vi vill ha istället och antyder att vi vill isolera Lund från omvärlden. Det stämmer inte. Från Socialdemokraternas och FörNyaLunds sida tror vi på ett fortsatt gott samarbete, men där fler utbildningsplatser frigörs för Lund och närliggande kommuner.

Vi menar att det akuta läget med behov av tusentals nya gymnasieplatser, ovissa elevströmmar och en allvarlig segregering behöver hanteras och åtgärdas. Inom tio år kommer Skåne att ha 12 000 fler ungdomar i gymnasieåldern. Trots det sker idag ingen gemensam planering av fler utbildningsplatser. Det är orimligt. Nuvarande modell funkar inte och det kan vi inte blunda för.

De påstår också att det finns risk för tomma platser på Lunds skolor utan ett avtal. Men det är återigen ingen som förespråkar att Lunds kommun ska ha sina skolor för sig själv eller att det inte ska finnas ett avtal. Under nuvarande avtal finns risken för tomma platser på skolor alltid om skolorna inte är tillräckligt populära. I ett stort område utan samordning är det mycket enklare att mindre populära skolor konkurreras ut av en ny skola som lyckas locka elever i närområdet.

I kritiken mot en omförhandling upprepas det att 10 procent av ungdomarna som är folkbokförda i Lunds kommun söker sig till en skola utanför Lund. Faktum är att majoriteten av dessa (150 till 200 personer) söker friskola eller utbildning med riksintag. Det innebär att de har laglig rätt att söka dessa utbildningar oberoende av vilket samverkansavtal vi ingår i vilket inte påverkas av Fritt sök. Det är således mycket få lundaungdomar som drar nytta av den möjlighet som ges av Fritt sök. Det är betydligt fler som påverkas negativt av nuvarande avtal.

Socialdemokraterna och FörNyaLund vill skapa förutsättningar för en större valfrihet för ungdomarna. Deras val begränsas kraftigt under nuvarande avtal där det endast är de högpresterande eleverna i Lund och andra kommuner som har möjlighet att välja skola. För de flesta är den reella valfriheten mycket låg. För oss är det orimligt att det ska krävas ett B i alla ämnen för att ha en chans att platsa på naturvetenskapliga programmet på en av Lunds kommunala gymnasieskolor. Fritt sök har inte utvecklats till den frihetsreform som var tänkt. Det har istället inneburit en segregationsreform.

 

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Börje Hed (FNL), ordförande FörNyaLund

Debattartikel i PDF-format