ATT VÄLJA KOPIAN ELLER ORIGINALET?

Det är utmärkt att Alexander Kuprijanko håller reda på vilket parti som är originalet och vilket som är kopian. Men det finns betydligt större skillnader mellan partierna än vad som framgår av analysen.

FörNyaLund bildades med stadsbyggnadsfrågor som en av de bärande delarna där motståndet mot spårvägsprojektet var en stark symbolfråga. I vårt partis DNA ligger att värna och utveckla Lund i en riktning som vi som Lundabor tycker är rätt och riktig. Detta tar sig många uttryck i alla de enskilda beslut som ska fattas när det gäller exempelvis kvarteret Galten, ett kongresscentrum vid Klosterkyrkan, Hedda Anderssongymnasiet mm. I alla dessa frågor manar FörNyaLund till eftertanke om de Lundamiljöer vi är satta att förvalta.

Moderaterna utgör här ett betongparti som vill att Lund ska växa snabbt, bygga högt, lägga avloppsreningsverket i Malmö, skövla världens bästa åkermark och lugnt acceptera att partikollegorna i Staffanstorp bygger radhus intill naturreservatet vid Höje å. I alla dessa frågor har man en stark bundsförvant i Socialdemokraterna. Detta är Moderaternas DNA.

VALVINNAREXPERTEN

Så plötsligt händer det: Rasmus Törnblom, nyss avgången ledare för Moderata ungdomsförbundet, dyker upp från Stockholm för att ta hand om Moderaternas lundapolitik. Törnblom har en för många okänd talang, han är Moderaternas expert på att vinna lokala val. Inför förra valet startade han tillsammans med Hellsten kommunikation ”valvinnarverkstan” som enligt Törnblom är ”en partikopplad byrå i den lokala valrörelsen”.

Törnbloms analys är enkel: FörNyaLund har fått många röster på sin politik och därför kör vi med samma politik. Att inte alla moderater hänger med i svängarna visade sig tydligt i den politiska snuva som plötsligt uppstod när fullmäktige skulle rösta om den framtida avloppsreningen. De moderater som kämpat hårt för Sjölundaalternativet ”sjukskrev sig” när Törnblom ville tvinga dem att rösta mot sin övertygelse.

TÖRNBLOM FLYGER VIDARE

FörNyaLunds politiker är Lundabor ofta sedan lång tid. Vi engagerar oss i politiken för att göra Lund till en ännu bättre plats. Vi har inga ambitioner att bli yrkespolitiker. Rasmus Törnblom vill göra politisk karriär och använder Lundpolitiken som språngbräda för att nå nya och högre höjder. Dessa finns som bekant i Stockholm.

Inför höstens val måste de som överväger att rösta på Moderaterna ställa sig frågan vad som är Moderaternas politik. Är det kopian av FörNyaLunds politik som framförs av Törnblom eller är det den gamla betongpolitiken vi känner sedan decennier?

Börje Hed
Ordförande i FörNyaLund