Ann Tångmark ny ordförande för kommunpartiet FörNyaLund

PRESSMEDDELANDE

Ann Tångmark har valts till ny ordförande för kommunpartiet FörNyaLund (FNL). Ann Tångmark efterträder Maria Nermark, som fortsätter sina uppdrag som kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen och i kultur- och fritidsnämnden.

Ann Tångmark är arkitekt, utbildad vid Chalmers, och med rötterna i Västergötland. Ann Tångmark arbetade från mitten av 70-talet som utredande och projekterande arkitekt på White Arkitekter under tio år.

Efter flytten till Lund 1988 var Ann Tångmark anställd vid Byggnadsstyrelsen i Lund och arbetade med lokalplanering för statliga verksamheter. Lokalplanering var också hennes huvuduppgift från år 1993 under de fjorton år, som hon var anställd på Lunds universitets byggnadsenhet. Sedan 2017 arbetar Ann Tångmark för Region Skåne med planering av vårdlokaler.

Ann Tångmark är kyrkligt engagerad i Västerkyrkan i Lund och deltar i kyrkans körverksamhet. Hon är också styrelseledamot i Studenthemmet Micklagård, bor på Kobjer i Lund och har två vuxna söner.

Ann Tångmark är sedan senaste valet ersättare i Lunds kommunfullmäktige och i Byggnadsnämnden.

– Som ordförande i FörNyaLund hoppas jag kunna sätta demokratifrågorna inom partiet och kommunikationen med medlemmarna högt på dagordningen, säger Ann Tångmark.

– Jag vill också att FörNyaLund också i fortsättningen ska vara bra på att kommunicera vår politik och vad partiet uträttar. Vi behöver starta arbetet inför nästa val år 2022 i god tid.

Som arkitekt är Ann Tångmark engagerad i stadsbyggnadsfrågorna både vad gäller Lunds stad och kommunen i övrigt. Hon vill gärna se att det Skönhetsråd, som FörNyaLund pläderat för, kommer på plats.

Nyvalda styrelseledamöter i FörNyaLund är Jan Froborg, Rolf Hallgren och Liv Severinson.
Nya suppleanter är Christer Pedersen och Katarina Sjöberg. Kerstin Frygner fortsätter som vice ordförande i FörNyaLunds styrelse.

Bakgrund

FörNyaLund bildades i januari 2014. Partiet är sprunget ur Aktionsgruppen för ett Spårvägsfritt Lund (AFSL). Vid kommunalvalet i september 2018 fick FörNyaLund 8,57 % av rösterna och sex mandat i Lunds kommunfullmäktige.

För kontakt

Ann Tångmark
Tel: 0721-998307
E-post: a.tangmarklundberg@gmail.com

Foto: Jan Nordén