Politiker i kommunfullmäktige

Börje Hed

Teknologie doktor

Kommunalråd, vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Lunds kommuns fastighets AB.

Jan Annerstedt

Professor

Ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Maria Nermark

Leg. psykolog

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen.

Kerstin Frygner

Leg. psykolog, socionom

Ledamot i Kommunfullmäktige och Barn- och skolnämnden.

Carl Gustaf Jönsson

Civilekonom

Politisk sekreterare, vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och Fastighets AB Lunds Arena.

Istvan Ulvros

Civilingenjör

Ledamot i Kommunfullmäktige och styrelsesuppleant i Kraftringen AB.

Ann Tångmark

Arkitekt

Ersättare i Kommunfullmäktige och Byggnadsnämnden.

Lars Lindholm

Företagare

Vice ordförande i Renhållningsstyrelsen, ersättare i Kommunfullmäktige.

Marianne Rehnstedt

Civilingenjör

Ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Stiftelsen Lunds Barnhem och nämndeman Lunds tingsrätt.