Kontakt

Välkommen till FörNyaLund. Vi arbetar bara för Lundabornas bästa, struntar i blockpolitiken och samverkar med alla goda krafter i Lunds kommun. Vi lyssnar gärna på dig och är öppna för nya idéer.

 

072-452 64 00
info@fornyalund.se
FörNyaLund
Box 1040
221 04 Lund

Maria Nermark

Ordförande

Jan Annerstedt

Partiföreträdare

0707-23 28 00

Börje Hed

Partiföreträdare

0704-19 00 10