Kontakt

Välkommen till FörNyaLund. Vi arbetar bara för Lundabornas bästa, struntar i blockpolitiken och samverkar med alla goda krafter i Lunds kommun. Vi lyssnar gärna på dig och är öppna för nya idéer.

 

0730-27 28 27
info@fornyalund.se
FörNyaLund
Box 1040
221 04 Lund

Ann Tängmark

Partiordförande

Börje Hed

Partiföreträdare